Arvot ja tavoitteet

Mannerheimin Lastensuojeluliiton arvot ja periaatteet
 

MLL:n arvot

  • Lapsen ja lapsuuden arvostus
  • Yhteisvastuu
  • Inhimillisyys
  • Yhdenvertaisuus

MLL:n periaatteet 

  • Avoimuus
  • Ilo
  • Kumppanuus
  • Osallisuus 
  • Arjen arvostus

MLL:n liittokokous hyväksyi kesällä 2014 järjestön Suunta 2024 -strategian, jossa painottuu monipuolinen toiminta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, vapaaehtoistyö, avoimuus ja vaikuttavuus.

Tavoitteena on, että Suomi olisi lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin.

MLL pyrkii olemaan lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, yhteistyökumppani, kehittäjä ja vaikuttaja, ja tarjoamaan innostavan ja arvostavan osallistumisympäristön vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Tällä asialla meidänkin paikallisyhdistyksemme Loimaalla on.

Palveluidemme tarkoitus on helpottaa loimaalaisten lapsiperheiden arkea. Jatkamme edelleen esimerkiksi leikkipuistotoimintaa, perhekahvilaa sekä astenvaatteiden ja -tarvikkeiden kausikirppiksien järjestämistä. Lisäksi vuokraamme erilaisia kantovälineitä arkea helpottamaan. Edullisia virkistysmahdollisuuksia tarjoamme vuokraamalla perheiden käyttöön kylpylähotelliosaketta sekä järjestämällä retkiä ja tapahtumia, esimerkiksi linja-autokyydin Linnanmäelle keväisin. Monien nuorten arjessa yhdistyksemme on mukana koulun aktiivisen tukioppilastoiminnan kautta.