Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Tietoa yhdistyksestä


MLL Loimaan kaupungin yhdistys on perustettu vuonna 1923. Yhdistyksen kotipaikka ja toimialue on Loimaan kaupunki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Mannerheimin lastensuojeluliittoon ja MLL:n Varsinais-Suomen piiriin. Yhdistyksessä on n. 620 jäsentä. Yhdistyksen hallinto ja toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin; vain yhdistyksen leikkipuistossa on palkatut työntekijät.

Yhdistyksemme on fuusioitunut MLL Kanta-Loimaan yhdistyksen kanssa vuoden 2012 alussa. Fuusioitumisen myötä yhdistyksemme kattaa myös entisen Kanta-Loimaan alueen ja toiminnat.

 

Hallinto

Yhdistyksen hallintoelimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia on kaksi: kevätkokous viimeistään toukokuussa ja syyskokous viimeistään joulukuussa. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä ja lisäksi käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja. Syyskokouksessa myös valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet kulloinkin erovuoroisten tilalle. Syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi ja vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus. Lisäksi käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen asioita sekä edustaa yhdistystä. Hallituksen tehtävänä on toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja valvonta sekä yhdistyksen talouden ja omaisuuden huolellinen hoitaminen.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6-12 jäsentä. Puheenjohtajaa lukuunottamatta kullakin hallituksen jäsenellä voi olla henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus kokoontuu toimintakauden aikana tarvittaessa, yleensä 8-10 kertaa. Lisäksi voi olla sähköposti- ja puhelinkokouksia. Kokouksista laaditaan pöytäkirjat.

 

Tiedotus

Yhdistys pitää yllä mahdollisimman ajantasaisia verkkosivuja. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle kaksi kertaa vuodessa sähköisellä jäsenkirjeellä. Mainoksia ja tiedotteita viedään neuvoloihin, kirjastoihin ja kauppojen ilmoitustauluille. Yhdistys tiedottaa tapahtumiaan myös varhaiskasvatusta ja kouluja. Lisäksi toimintaa mainostetaan sähköisissä kanavissa ja paikallislehdessä.

 

Varainhankinta

Yhdistyksen toimintaa on tarkoitus pitää yllä tilikauden aikana kertyvillä tuotoilla. Varoja saadaan jäsenmaksuista, retkien ja tapahtumien osallistumismaksuista. Lisäksi varoja kerätään osallistumalla MLL:n Lapset ensin-lipaskeräykseen, tuotemyynnillä sekä järjestämällä tapahtumien yhteydessä arpa- ja virvokemyyntiä. Hankkeisiin voidaan hakea sponsorirahoitusta ja stipendejä sekä muita avustuksia. Yhdistyksellä on leikkipuistotoiminnasta ostosopimus Loimaan kaupungin kanssa. Yhdistys saa toisinaan lahjoituksia.

Yhdistyksen hallitus 2021

Yhteystietoihin pääset tästä

kuvat: Jo Savo
Klikkaa kuvaa nähdäksesi siitä suurennoksen.

Yhdistyksellä on vuokrattavissa loma-asunto Ikaalisissa, aivan IkaalinenSpa:n läheisyydessä.