Kantovälinelainaamo

Yhdistyksemme kantovälinelainaamo lainaa ergonomisia kantovälineitä kahdeksi viikoksi kerrallaan. Yhden lainajakson hinta on yhdistyksen jäsenille 5€ / kantoväline ja muille 7€. Lisäksi peritään 20€ panttimaksu, jonka saa takaisin palautuksen yhteydessä.

Lainattavana on trikoinen kantoliina, kolme kudottua kantoliinaa, kaksi kantoreppua, kaksi neliöliinaa, kaksi rengasliinaa sekä kantopussi.

Kaikki lainaamon kantovälineet ovat ohjeiden mukaan käytettynä turvallisia ja ergonomisia sekä kantajalle että kannettavalle.

Loimaan seudun kantovälinetukihenkilönä toimiva Salla opastaa tarvittaessa lainattavien kantovälineiden valinnassa ja käytössä. Lisätiedot ja varaukset Salla, p. 045-633 5649.

Lisätietoa lasten ergonomisesta kantamisesta löydät Suomen kantoliinayhdistyksen kotisivuilta.

Kantovälinelainaamon säännöt

Mannerheimin lastensuojeluliiton Loimaan kaupungin yhdistys ylläpitää kantovälinelainaamoa.

Lainaamon tarkoituksena on lainata kantovälineitä yksityishenkilöille tutustumista ja kokeilua varten.

Laina-aika on 2 viikkoa. Lainaajan tulee noutaa ja palauttaa lainattu liina/reppu sovittuun paikkaan (perhekahvilaan tai lainaamovastaavan kotiin) sovittuna ajankohtana.

Lainaamossa on lainattavissa seuraavat kantovälineet: trikoinen kantoliina, kolme kudottua kantoliinaa, kaksi kantoreppua, kaksi neliöliinaa, kaksi rengasliinaa sekä kantopussi.

Lainasta peritään maksu: 5 € MLL:n jäseneltä, 7 € muilta sekä panttimaksu 20 €, jonka saa takaisin palautuksen yhteydessä. Lainaamisesta tehdään vuokrasopimus, joka jää yhdistykselle todisteeksi lainaustapahtumasta. Samalla lainaaja sitoutuu huolehtimaan lainaamastaan kantovälineestä asianmukaisella tavalla sekä noudattamaan pesuohjetta.

Maksulla katetaan tulevia kantovälinehankintoja ja muita lainaamon toiminnasta yhdistykselle aiheutuneita kuluja.

Jos lainaaja ei palauta kantovälinettä sopimuksessa merkittynä päivänä, on yhdistyksellä oikeus periä sakkoa ylimenevistä päivistä 2 €/ päivä. Jos lainaaja ei palauta kantovälinettä ollenkaan tai rikkoo kantovälineen tavalla, joka ei noudata lainaamon sääntöjä (esim. vääränlainen pesu), on hän velvollinen maksamaan yhdistykselle kantovälineen uusarvohinnan.